Akoestisch onderzoekpolaroid_akoestisch-onderzoek

Akoestisch onderzoek is een van de gemakkelijkste methoden om lekkages op te sporen. Er hoeft namelijk alleen maar goed geluisterd te worden! Lekkages in waterleidingen of CV leidingen maken een ruisend geluid, door dat geluid te versterken met een stethoscoop of een speciale microfoon kan al snel worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van lekkage.

Luisteren naar lekgeruis

Omdat akoestisch onderzoek niet ingewikkeld is, is het mogelijk om in een korte tijd heel veel metingen te verrichten. Hierdoor kan de expert snel een duidelijk beeld krijgen van de situatie. Omdat akoestisch onderzoek alleen aantoont óf er sprake is van lekkage en niet precies inzicht geeft in de locatie van het lek, wordt akoestisch onderzoek vaak toegepast in combinatie met andere detectiemethoden zoals traceergasdetectie. Traceergas dat uit een leiding lekt maakt een blazend geluid. Door goed te luisteren kan zo heel nauwkeurig worden aangegeven waar het lek zich bevindt.

Akoestisch onderzoek

Lekkages maken een ruisend geluid. Door te luisteren met een stethoscoop of microfoon weet men of er wel of niet sprake is van een lek. Akoestisch onderzoek wordt voornamelijk gebruikt voor het opsporen van:

  • Lekkages waterleiding
  • CV lekkage