Gaslekkage in huis?

polaroid_gaslek
Aardgas is van nature kleurloos en geurloos. Om u attent te maken op een eventueel gaslek in uw woning wordt er daarom standaard een bepaalde geurstof aan het gas toegevoegd. Daardoor ruikt u het meteen als er sprake is van een gaslek. Dat is belangrijk, want gas is zeer explosief en een gaslek veroorzaakt ontploffingsgevaar en kans op verstikking. Handel daarom snel en adequaat als u een gaslek vermoedt! Open ramen en deuren, sluit de hoofdkraan in de meterkast en gebruik geen vuur. Bel daarom het liefst buiten (zelfs een mobiele telefoon kan een ontploffing veroorzaken) een specialist die het gaslek voor u kan opsporen.

Detectie van een gaslek

Om te achterhalen waar het gaslek precies zit, is speciale apparatuur nodig. Zo gebruikt de lekdetectie expert onder andere een ‘snuffelaar’: een apparaatje dat de concentratie van gas in de lucht meet en vaststelt waar het gas vandaan komt. Deze apparatuur is zo gevoelig dat deze zelfs een lek kan meten die u aanvankelijk zelf niet eens geroken had. Is eenmaal vastgesteld dat er sprake is van een lek, dan kan een speciaal traceergas in de leiding worden gespoten. Op de plaats waar sprake is van lekkage zal een hogere concentratie van het gas worden gemeten. Zo kan de leiding op precies de juiste plaats hersteld of vervangen worden!

Wordt de gasleiding niet meer gebruikt en moet deze worden afgesloten? Dan is het belangrijk om de leiding te laten afpersen door een expert. Vanwege het explosieve karakter van gas is het belangrijk dat er geen restjes in de leiding blijven hangen. Onze specialisten informeren u hier graag over.

Let op: voor gaslekkage schakelen wij een specialist uit de regio in om het lek voor u te lokaliseren. Dit valt niet onder onze reguliere lekdetectiedienstverlening. Het is mogelijk dat er voorrijkosten in rekening worden gebracht.