Ultrasoon detectiepolaroid-ultrasoon-detectie

Bij de ultrasoontechniek wordt gebruik gemaakt van ultrasone geluidsgolven voor het opsporen van lekkages in aansluitingen van kozijnen, rubbers et cetera. Bij deze detectiemethode wordt er aan de binnenzijde van de woning, bijvoorbeeld op de vensterbank, een zendertje geplaatst dat geluidsgolven uitzendt. Vervolgens wordt buiten de woning het geluid gemeten op verschillende plekken. Is het geluid op een bepaalde plaats veel sterker dan op andere plekken? Dan is er grote kans op lekkage.

Het ultrasone geluidssignaal wordt verzonden met behulp van een aantal zenders die een zogenaamd BI-signaal verspreiden. Waar vochtplekken zijn ontstaan, zal de ontvanger een afwijkend signaal registreren.

Lekkage tussen twee spouwmuren?

Door middel van ultrasoondetectie wordt de locatie van een lek snel gevonden. Bevindt de lekkage zich tussen twee spouwmuren? Dan wordt de ultrasone techniek vaak gecombineerd met endoscopie: een kleine, wendbare camera waarmee lekkages op moeilijk bereikbare plekken inzichtelijk worden gemaakt. Om de camera toegang te geven tot de ruimte tussen de muren, is het nodig een klein gaatje te maken. Verder hoeven er geen sloopwerkzaamheden uitgevoerd te worden.

Ultrasoon detectie

Ultrasone lekdetectie werkt met behulp van ultrasone geluidsgolven die vanuit de woning naar buiten worden uitgezonden. Een sterker geluid op een bepaalde plaats is aanduiding voor lekkage, vooral bij de aansluiting van:

  • Kozijnen
  • Rubbers