Vochtmetingpolaroid_vochtmeting

Heeft u last van vochtplekken in huis? Een speciale vochtmeter meet de vochtigheid in diverse materialen, zoals hout, steen en gips. Dit gebeurt door een elektrisch veld uit te zenden. Water geleidt elektriciteit, dus een hogere vochtmeting duidt naar alle waarschijnlijkheid op een lek. Is direct contact niet mogelijk, bijvoorbeeld door een isolatielaag achter het metselwerk? Dan wordt de meting via twee boringen, tot in de isolatielaag, mogelijk gemaakt.

Lekkage aantonen met behulp van een vochtmeting

Bij een vochtmeting worden allereerst een aantal referentiepunten in de woning gemeten. Deze vormen de zogenaamde ‘normaalwaarden’. Steekproefsgewijs wordt op bepaalde punten gemeten en worden de waarden genoteerd. De resultaten van een meer nauwkeurige meting worden vergeleken met deze referentiepunten: een extreem hoge waarde geeft aan dat er waarschijnlijk sprake is van lekkage.

Een hoge uitslag is geen garantie voor lekkage, bepaalde materialen zijn immers vochtiger van zichzelf. Hout is daar een voorbeeld van. Daarom werken lekdetectie experts aan de hand van waardetabellen. Bij twijfel kan in deze tabel snel de gebruikelijke vochtwaarde van een bepaald materiaal worden opgezocht. Dan is meteen duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een verhoogde concentratie en dus van een lek.

Vochtmeting

Met behulp van een vochtmeter wordt gezocht naar een hogere concentratie vocht in materialen als hout, gips en steen. Een hogere vochtwaarde duidt op lekkage. Wordt vaak ingezet in combinatie met andere detectiemethoden, zoals traceergasdetectie en thermografie, voor het opsporen van:

  • Leidinglekkages
  • Lekkage muur
  • Vochtplekken